O nas

o nas

Organ prowadzący

Organem prowadzącym placówkę jest Fundacja A jak…  która już od ponad pięciu lat działa na rzecz środowiska osób z autyzmem prowadząc badania przesiewowe, diagnostykę, terapie i szkolenia.

Zespół Fundacji A jak… to pasjonaci, społecznicy i jednocześnie profesjonaliści, którzy działają na rzecz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych oraz ich środowiska, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje. Dużo już osiągnęliśmy, w Białymstoku jest dzisiaj wiele placówek dla dzieci z autyzmem, ale niejeden rodzic czy terapeuta powie:
tak dużo jeszcze jest do zrobienia…

Więcej informacji o Fundacji A jak... można przeczytać tu.

Punkt Przedszkolny "Ala i As"

Punkt Przedszkolny "Ala i As" powstał w roku 2018 roku. Głównym założeniem placówki jest niesienie profesjonalnej pomocy najmłodszym dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z zachowaniem najwyższych standardów stosowanych obecnie na świecie. 

Dla kogo?

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-7 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

o nas
o nas

W jakich godzinach pracujemy?

Placówka czynna jest w godzinach 7:30-16:30. Pomiędzy godziną 8:30 a 14:00 realizowana jest terapia indywidualna i grupowa z podziałem na cztery zespoły.

Jaka jest liczebność grup?

Ilość dzieci wchodzących w skład danej grupy ustalana jest na etapie planowania kolejnego roku szkolnego i waha się od 3 do 6 osób. Staramy się zestawiać grupy tak by były one jak najbardziej jednorodne, a realizowany w nich proces edukacyjny i terapeutyczny był dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Proces edukacyjno-terapeutyczny

Zależy nam aby każde z dzieci trafiających do naszego przedszkola mogło wykorzytać swój potencjał i czynić jak największe postępy co czyni pod okiem indywidualnego terapeuty. Jest on odpowiedzialny za kontakt z rodzicami, wyznaczanie celów i priorytetów terapii oraz ich realizację przy współpracy z zespołem specjalistów.

Terapia

Każdego dnia dzieci realizują 5,5 h terapii z czego minimum 1h odbywa się w kontakcie 1:1. Wyznajemy zasadę, że metoda jest dla dziecka a nie dziecko dla metody, dlatego każdy z zespołów samodzielnie planuje zakres metod terapeutycznych stosowanych w danym roku szkolnym. Do najczęstszych metod/technik terapii grupowej wykorzystywanych w naszym przedszkolu należą: Trening Skupiania Uwagi metodą Giny Davies, Trening Umiejętności Społecznych, Logorytmika, Sensoplastyka, Poranny Krąg, Terapia Ręki, Programy Aktywności Knillów i inne.

o nas
o nas

Terapia indywidualna

Każde z dzieci realizuje minimum 1 godzinę dziennie terapii indywidualnej ze swoim terapeutą prowadzacym lub ze specjalistą. Przedszkole zapewnia stałą opiekę Logopedy, Terapeuty Integracji Sensorycznej, Psychologa oraz Pedagogów Specjalnych. W ramach terapii indywidualnej prowadzone są zajęcia pedagogiczne, rozwijanie komunikacji, ćwiczenia z zakresu terapii ręki, sesje stymulacji sensorycznej itp.

Zajęcia edukacyjne

W zależności od wieku dzieci, w zespołach prowadzone są różnorodne zajęcia edukacyjne: zajęcia plastyczne,muzyczne, ruchowe, kulinarne, język angielski oraz zajęcia środowiskowe. Dodatkowo każdego dnia prowadzone są zajęcia powitalne z elementami edukacyjnymi lub polisensorycznymi.

Żywienie

W związku z licznymi dietami dzieci, placówka nie prowadzi żywienia zbiorowego. Dzieci spożywają posiłki dostarczane przez rodziców. W razie potrzeby prowadzimy trening jedzenia.