WWRD

o nas

Nasza placówka realizuje zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W ramach wyżej wymienionych zajęć dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin/miesiąc terapii.

Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

  • terapia psychologiczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • terapia integracji sensorycznej
  • fizjoterapia (realizacja w gabinecie ABC Rehabilitacji)
  • zajęcia grupowe - Trening Umiejętności Społecznych
  • zajęcia grupowe - Polisensoryka
  • zajęcia grupowe - Zajęcia Muzyczne

Celem zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju jest nie tylko rozwój dziecka ale również nabywanie kompetencji przez rodzica dlatego w naszej placówce pomocą obejmowane jest nie tylko dziecko ale też jego rodzice. Mają oni możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych z dzieckiem lub odbywania konsultacji ze specjalistami.

Podstawą do objęcia dziecka zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest wypełnienie wniosku o wypełnienie godzin (załącznik do regulaminu wczesnego wspomagania rozwoju).

o nas